Jogi nyilatkozat


1. A www.visszavettautok.hu internetes oldalon a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (továbbiakban: BAF Zrt.) az általa kihelyezett pénzügyi lízing, operatív lízing, vagy hitel - ügyletek kapcsán, az ügyfeleitől futamidő alatt visszavett; használt gépjárműveket, megbízás alapján, vagy bizományosi formában értékesíti vállalkozók és vállalkozások (továbbiakban: felhasználók) részére, szabályozott és transzparens internetes licit keretében, és mindezen tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtja.

2. A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában kizárólag olyan felhasználók jogosultak a BAF Zrt. árverésén részt venni, akiknek dokumentáltan gépjármű kereskedelem a főtevékenységük. A BAF Zrt. jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indok nélkül elutasítson.

3. Bizományosi áras értékesítés:
A BAF Zrt. "bizományosi áras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával;
A BAF Zrt. által, a terméklapon meghatározott áron van lehetősége a felhasználóknak megvásárolni a gépkocsikat. A feltüntetett ár függvényében lehetősége nyílik minden felhasználónak ettől eltérő ajánlatot adni, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "bizományosi áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

4. Kikiáltási áras értékesítés:
A BAF Zrt. "kikiáltási áras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával;
A BAF Zrt. által, a terméklapon meghatározott kikiáltási árnál magasabb összeggel van lehetősége a felhasználóknak licitálni, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "kikiáltási áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait megismerhetik, és csak az előző licitáló által megadott ajánlatnál magasabb licit összeggel van lehetőségük további ajánlatot tenni Amennyiben az árverés végének időpontja előtti utolsó 5 percben érvényes licit érkezik, a lezárás időpontja 5 perccel későbbre tolódik
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

5. Minimáláras értékesítés:
A BAF Zrt. "minimáláras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával;
A BAF Zrt. a gépjármű terméklapján árat nem tüntet fel, a felhasználók a gépkocsi internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül adhatnak vételi ajánlatot az adott gépjárműre. A licitálók elfogadják, hogy a "minimáláras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.


6. Villámáras értékesítés:
A BAF Zrt. "Villámáras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával;
A BAF Zrt. a gépjármű terméklapján egy úgynevezett "villámárat" tüntet fel, a következő megjegyzéssel: "A gépkocsi …………….- Ft-ért azonnal megvásárolható". Az itt feltüntetett összegért a gépkocsi azonnal megvásárolható, de a felhasználók a "villámártól" eltérő ajánlatot is adhatnak, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, a minimáláras értékesítési formának megfelelően, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "villámáras" értékesítési forma alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a7. pontban részletezett módon történik.


7. A BAF Zrt. által aukcióra bocsátott tételt a legmagasabb érvényes vételi ajánlattal bíró licitáló nyeri meg. Az aukció zárásáról, és annak eredményéről a rendszer automatikus értesítést küld minden az árverésben résztvevő felhasználónak. Az aukció a terméklapon feltüntetett napon, és időpontban automatikusan zárul. A nyertes felhasználó a BAF Zrt. által megküldött értesítéstől számított 5 napon belül köteles a vételárat hiánytalanul megfizetni az értesítésben szereplő bankszámlaszámra. A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat nem adható az adott gépjárműre. Az árverésen részt vett felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás befejezését követően 30 napig fenntartani. Az átadás-átvétellel kapcsolatos teendőkről a nyertes e-mail formában kap értesítést. Az árverésre bocsátott tétel a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés aláírását követően átvehető. A nyertes felhasználónak 1 naptári hét áll rendelkezésére, az aukció hivatalos lezárását követoen, hogy a nyertes ajánlatban szereplo vételárat kifizesse, illetve a gépkocsit elszállítsa. Ezen túl, minden megkezdett naptári nap után 1000 Ft + ÁFA tárolási költség kerül felszámításra.
A BAF Zrt.. fenntartja magának a jogot, hogy eldönthesse, az árverés eredményét megsemmisíti, különösen ha 1./ az adott gépjárműre beérkezett vételi árajánlatok nem érik el a gépjármű kikiáltási árát, vagy az egyébként nyertes vevő jogfenntartással adta meg ajánlatát 2./ annak gyanúja merült fel, hogy a licitálók ajánlataik úgy tették meg, hogy egymás ajánlatairól tudtak, vagy tudhattak, 3./ annak gyanúja merül fel, hogy egyes árverési vevők ún. árkartellt alakítottak ki.

8. Az eladásra kínált tételek minden esetben megtekinthetoek a terméklapon feltüntetett helyen és idopontban, tehát a felhasználó saját maga is meggyozodhet a tétel állapotáról, illetve hogy a terméklapon közzétett információk mennyire fedik a valóságot.
A BAF Zrt. a gépjármuvel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekbol eredő esetleges károkért semmiféle felelosséget nem vállal, ugyanakkor ezen felelosségkizárás a gépjármu vételáránál csökkentő tételként figyelembe vételre került. A BAF Zrt. vásárlás után utólagos reklamációt elfogadni nem tud.

9. Az a regisztrált felhasználó, aki egy aukciót megnyert és az árverési tételt nem veszi át, kártérítésre kötelezett, az általa a BAF Zrt.-nek okozott kár mértékéig. A BAF Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a visszalépő felhasználó felhasználói jogosultságait végleges tiltás alá helyezze, és minden ezzel kapcsolatos költséget a felhasználóra terheljen. A BAF Zrt. továbbá fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az aukció bármely résztvevojét (BAF Zrt./licitálók/) kár éri, a tárolt információkat elozetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemzo, Értékelo és Internetfigyelo Osztályának és egyben hivatalos feljelentést tehet.

10. Az eladásra kínált  tételek kikiáltási árai az ÁFA-t tartalmazzák, a BAF Zrt. a  beérkezett ajánlatokat is ÁFA-t tartalmazó ajánlatnak tekinti.

11. A gépjármű műszaki vizsgálata  az egyes főegységek működőképességének, állapotának ellenőrzésére terjed ki. Telepítést igénylő műszeres diagnosztikai eszközök alkalmazására, emeléssel történő alsó vizsgálatra, megbontásra illetve menetpróbára  az állapotfelmérés keretében nem  kerül sor.

12. A felhasználó a regisztrációval elfogadja a BAF Zrt. jelen Jognyilatkozatát és internetes árverési feltételeit.


OPEL MOKKA 1.4 .. , 2013