Jogi nyilatkozat


1. A www.visszavettautok.hu internetes oldalon a Budapest Bank Zrt. Autófinanszírozási Üzletág (továbbiakban: Budapest Autó) az általa kihelyezett pénzügyi lízing, operatív lízing, vagy hitel - ügyletek kapcsán, az ügyfeleitől futamidő alatt visszavett; használt gépjárműveket, megbízás alapján, vagy bizományosi formában értékesíti vállalkozók és vállalkozások (továbbiakban: felhasználók) részére, szabályozott és transzparens internetes licit keretében, és mindezen tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtja.

2. A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában kizárólag olyan felhasználók jogosultak a Budapest Autó árverésén részt venni, akiknek dokumentáltan gépjármű kereskedelem a főtevékenységük. A Budapest Autó jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt indok nélkül elutasítson.

3. Bizományosi áras értékesítés: A Budapest Autó "bizományosi áras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával:
A Budapest Autó által, a terméklapon meghatározott áron van lehetősége a felhasználóknak megvásárolni a gépkocsikat. A feltüntetett ár függvényében lehetősége nyílik minden felhasználónak ettől eltérő ajánlatot adni, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "bizományosi áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

4. Kikiáltási áras értékesítés: A Budapest Autó "kikiáltási áras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával:
A Budapest Autó által, a terméklapon meghatározott kikiáltási árnál magasabb összeggel van lehetősége a felhasználóknak licitálni, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "kikiáltási áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait megismerhetik, és csak az előző licitáló által megadott ajánlatnál magasabb licit összeggel van lehetőségük további ajánlatot tenni Amennyiben az árverés végének időpontja előtti utolsó 5 percben érvényes licit érkezik, a lezárás időpontja 5 perccel későbbre tolódik.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

5. Minimáláras értékesítés: A Budapest Autó "minimáláras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával:
A Budapest Autó a gépjármű terméklapján árat nem tüntet fel, a felhasználók a gépkocsi internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül adhatnak vételi ajánlatot az adott gépjárműre. A licitálók elfogadják, hogy a "minimáláras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

6. Villámáras értékesítés: A Budapest Autó "Villámáras" értékesítésre bocsátott gépjárművei az 1. pontban megnevezett internetes oldalon kerülnek aukcióra a következő árverési metodikával:
A Budapest Autó a gépjármű terméklapján egy úgynevezett "villámárat" tüntet fel, a következő megjegyzéssel: "A gépkocsi …………….- Ft-ért azonnal megvásárolható". Az itt feltüntetett összegért a gépkocsi azonnal megvásárolható, de a felhasználók a "villámártól" eltérő ajánlatot is adhatnak, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, a minimáláras értékesítési formának megfelelően, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "villámáras" értékesítési forma alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg.
A licit lezárása a 7. pontban részletezett módon történik.

7. A Budapest Autó által aukcióra bocsátott tételt a legmagasabb érvényes vételi ajánlattal bíró licitáló nyeri meg. Az aukció zárásáról, és annak eredményéről a rendszer automatikus értesítést küld minden az árverésben résztvevő felhasználónak. Az aukció a terméklapon feltüntetett napon, és időpontban automatikusan zárul. A nyertes felhasználó a Budapest Autó által megküldött értesítéstől számított 5 napon belül köteles a vételárat hiánytalanul megfizetni az értesítésben szereplő bankszámlaszámra. A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat nem adható az adott gépjárműre. Az árverésen részt vett felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás befejezését követően 30 napig fenntartani. Az átadás-átvétellel kapcsolatos teendőkről a nyertes e-mail formában kap értesítést. Az árverésre bocsátott tétel a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés aláírását követően átvehető. A nyertes felhasználónak 1 naptári hét áll rendelkezésére, az aukció hivatalos lezárását követően, hogy a nyertes ajánlatban szereplő vételárat kifizesse, illetve a gépkocsit elszállítsa. Ezen túl, minden megkezdett naptári nap után 1000 Ft + ÁFA tárolási költség kerül felszámításra.
A Budapest Autó fenntartja magának a jogot, hogy eldönthesse, az árverés eredményét megsemmisíti, különösen ha 1./ az adott gépjárműre beérkezett vételi árajánlatok nem érik el a gépjármű kikiáltási árát, vagy az egyébként nyertes vevő jogfenntartással adta meg ajánlatát, 2./ annak gyanúja merült fel, hogy a licitálók ajánlataik úgy tették meg, hogy egymás ajánlatairól tudtak, vagy tudhattak, 3./ annak gyanúja merül fel, hogy egyes árverési vevők ún. árkartellt alakítottak ki.

8. Az eladásra kínált tételek minden esetben megtekinthetőek a terméklapon feltüntetett helyen és időpontban, tehát a felhasználó saját maga is meggyőződhet a tétel állapotáról, illetve hogy a terméklapon közzétett információk mennyire fedik a valóságot.
A Budapest Autó a gépjárművel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekből eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal, ugyanakkor ezen felelősségkizárás a gépjármű vételáránál csökkentő tételként figyelembe vételre került. A Budapest Autó vásárlás után utólagos reklamációt elfogadni nem tud.

9. Az a regisztrált felhasználó, aki egy aukciót megnyert és az árverési tételt nem veszi át, kártérítésre kötelezett, az általa a Budapest Autó-nak okozott kár mértékéig. A Budapest Autó fenntartja magának a jogot, hogy a visszalépő felhasználó felhasználói jogosultságait végleges tiltás alá helyezze, és minden ezzel kapcsolatos költséget a felhasználóra terheljen. A Budapest Autó továbbá fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az aukció bármely résztvevőjét (Budapest Autó/licitálók) kár éri, a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző, Értékelő és Internetfigyelő Osztályának és egyben hivatalos feljelentést tehet.

10. Az eladásra kínált tételek kikiáltási árai az ÁFA-t tartalmazzák, a Budapest Autó a beérkezett ajánlatokat is ÁFA-t tartalmazó ajánlatnak tekinti.

11. A gépjármű műszaki vizsgálata az egyes főegységek működőképességének, állapotának ellenőrzésére terjed ki. Telepítést igénylő műszeres diagnosztikai eszközök alkalmazására, emeléssel történő alsó vizsgálatra, megbontásra illetve menetpróbára az állapotfelmérés keretében nem kerül sor.

12. A felhasználó a regisztrációval elfogadja a Budapest Autó jelen Jognyilatkozatát és internetes árverési feltételeit.